Odjel za srednje strucno obrazovanje

Kontakti

CEDEFOP

Cedefop je evropska agencija koja promoviše razvoj stručnog obrazovanja i obuke (VET) u Evropskoj uniji.
U cilju obezbjeđenja ekonomskog i društvenog razvoja neophodno je da stručno obrazovanje i obuka zadovolji potrebe građana, tržišta rada i društva u cjelini. Na osnovu bogate tradicije VET sistema u Evropi, vlade i društveni partneri kreiraju politiku za moderan i inventivan VET, koji je ključni element zapošljavanja, socijalne inkluzije i konkurentnosti Evropske unije.
Cedefop je centar za vještine/ekspertize za podršku razvoja VET-a i kreiranja politike na bazi dokaza. On obezbjeđuje savjete, istraživanja, analize, informacije i stimuliše evropsku saradnju i međusobno učenje. Njegova mreža omogućava Centru da drži korak sa najnovijim dostignućima. Cedefop tijesno sarađuje sa Evropskom komisijom, vladama, predstavnicima poslodavaca i sindikata, kao i sa istraživačima i praktičarima. On ih snabdjeva sa ažuriranim informacijama o razvoju, iskustvima i inovacijama u VET-u, i forumima na kojima se raspravlja o njegovoj politici . Cedefop razmjenjuje svoje ekspertize elektronskim putem, te putem publikacija, konferencija i radnih grupa. Cedefop je jedna od najstarijih evropskih agencija. Osnovana je 1975 godine i premještena u Thessaloniki/Solun, u Grčku 1995.

Evropsko "selo" za obuke

Evropsko selo za obuke (ETV) je poddomen CEDEFOP sajta, dizajniran za bilo koga ko je uključen u stručno obrazovanje i obuku (VET). Sajt pruža informacije vezano za VET u Evropi, forume za dijaloge i saradnju, biblioteku i baze podataka,kao i on -line istraživanje. Ima određen prostor za e-učenje i odličan je “prvi korak “za bilo koga ko želi da stekne sliku o evropskom e-učenju/ VET prostor
Traži se registracija koja je besplatna i neobavezujuća.

ETF

Evropska fondacija za obuke je agencija EU, locirana u Torinu, Italija. Postala je operativna krajem 1994. ETF trenutno zapošljava oko 100 ljudi i ima godišnji budžet od oko 18 milliona €. Njen zadatak je da olakša tranziciju i da zemlje u razvoju iskoriste potencijal svojih ljudskih resursa, kroz reformu obrazovanja i obuke, isistema tržišta rada , u kontekstu EU politike vanjskih odnosa.

EURYDICE

Informaciona mreža o obrazovanju u Evropi.
Od 16.septembra 2008., Izvršna agencija za obrazovanja, audiovizuelne medije i kulturu (EACEA) je preuzela odgovornost za aktivnosti mreže na nivou Evrope i nova evropska Eurydice jedinica je osnovana pri Agenciji. Eurydice omogućava veliki izvor informacija, uključujući detaljan opis organizacije evropskih sistema obrazovanja, njihovo funkcionisanje, komparativne studije koje pokrivaju različite aspekte obrazovnog sistema, kao što su: finasiranje visokog obrazovanja, učenje jezika, profesija nastavnik, itd. Ove informacije su besplatne.

OECD, Obrazovanje

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Odjeljenje za obrazovanje.

Ministarstva obrazovanja u inostranstvu

Country

Name English

Name in own language

Link

Albania

Ministry of Education and Science

Republika e Shqipërisë-Ministria e arsimit dhe shkencës

www.mash.gov.al

Austria

Austrian Federal Ministry of Education, Arts and Culture

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

www.bmukk.gv.at

 

Austrian Federal Ministry of Science and Research

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

www.bmwf.gv.at

Australia

Department of Education, Employment and Workplace Relations

Same

www.dest.gov.au
www.deewr.gov.au

Belgium (Flemish)

Education in the Flemish community

 

www.ond.vlaanderen.be

Belgium (French)

Education in the French community

Serveur pédagogique de l´Enseignement organisé par la Communauté française

www.restode.cfwb.be

Bulgaria

Ministry of Education and Science

Ministerstvo na Obrazovanieto i Naukata

www.minedu.government.bg

Canada

Ministries of Education are found in all provinces and territories. See links

 

www.edu.gov.on.ca

Croatia

Ministry of Science, Education and Sports

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

www.mzos.hr

Cyprus

Ministry of Education and Culture

Upourgeio Paideias kai Politismou

www.moec.gov.cy
www.highereducation.ac.cy

Czech Republic

Ministry of Education, Youth and Sports

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.msmt.cz

Denmark

Ministry of Education

Undervisningsministeriet

www.eng.uvm.dk

Estonia

Estonian Ministry of Education and Research

Haridus- ja Teadusministeerium

www.hm.ee

Finland

Ministry of Education

Opetusministeriö
Undervisningsministeriet

www.minedu.fi/OPM

France

Ministry of National Education, Higher Education and Research

Ministère de l'education nationale, de l' enseignement supérieure et de la recherche

www.education.gouv.fr

FYROM

Ministry of Education and Science

Ministerstvo za Obrazovanie i Nauka Republika Makedonija
Ministria e Arsimit dhe Shkencës Republika e Maqedonisë

www.mofk.gov.mk

Germany

Federal Ministry of Education and Research

Bundesministerium für Bildung und Forschung

www.bmbf.de

www.european-agency.org

Greece

Ministry of National Education and Religious Affairs

Ipourgeio Ethnikis Paideias kai Thriskevmatoy

www.ypepth.gr

Hungary

Ministry of Education and Culture

Oktatási és Kulturális Minisztérium

www.om.hu

Ireland

Department of Education and Science

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

www.education.ie

Italy

Ministry of Public Education

Ministerio della publica istruizione

www.istruzione.it

Latvia

Ministry of Education and Science, Republic of Latvia

Izglītības un zinātnes ministrija

www.izm.gov.lv

Liechtenstein

Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB)

Ministry of Education

Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB)

Ressort Bildungswesen

Amt für Berufsbildung und Berufsberatung

www.liechtenstein.li

Lithuania

Ministry of Education and Science, Republic of Lithuania

Švietimo ir Mokslo Ministerija

www.smm.lt

Luxembourg

     

Macedonia

See FYROM above

   

Malta

Ministry of Education, Culture, Youth and Sport

 

www.education.gov.mt

Monaco

Monaco applies the French qualifications system

 

www.monte-carlo.mc

Montenegro

Republic of Montenegro Ministry of Education and Science

Republika Crna Gora Ministarstvo Prosvjete i Nauke

www.mpin.vlada.cg.yu

Netherlands

Ministry of Education, Culture and Science

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

www.minocw.nl

New Zealand

Ministry of Education

Ministry of Education
Te Tāhuhu o Te Mātauranga

www.minedu.govt.nz

Poland

Ministry of National Education

Ministerstwo Edukacije Narodowej

www.men.gov.pl

 

Ministry of Science and Higher Education

Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyżsego

www.eng.nauka.gov.pl

Portugal

Ministry of Education

Ministério da Educação

www.min-edu.pt

Romania

Ministry of Education, Research and Youth

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

www.edu.ro

Slovakia

Ministry of Education of the Slovak Republic

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

www.minedu.sk

Slovenia

Ministry of Education and Sport

Ministrstvo za šolstvo in šport

www.mss.gov.si

 

Ministry of Higher Education, Science and Technology

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

www.mvzt.gov.si

Spain

Ministry of Education, Social Policy and Sports

Ministerio de Educación, Political Social y Deporte

www.mepsydes.es

 

Ministry of Science and Innovation

Ministerio de Ciencia y Innovación

www.web.micinn.es

Sweden

Ministry of Education and Research
The Swedish National Agency for Education
Swedish vocational training programmes

Skolverket

Yrkesutbildninger

www.sweden.gov.se

www.skolverket.se

www.yrkesutbildninger.se

Switzerland

Federal office for professional education and technology (OPET)

Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT)

www.bbt.admin.ch

 

Swiss Conference of Cantonal Ministries of Education

 

www.edk.ch

Turkey

Republic of Turkey Ministry of National Education

T.C. Millĭ Eğitim Bakanliği

www.meb.gov.tr
www.meb.gov.tr

United Kingdom:
England

Department for Children, Schools and Families
Department for Innovation, Universities and Skills

These two departments were established by the new Government in late June 2007. (The former Departments for Education and Skills and for Trade and Industry were disbanded.)

www.dcsf.gov.uk

www.dius.gov.uk

United Kingdom: Scotland

The Scottish Government Education and Training

 

www.scotland.gov.uk

United Kingdom: Northern Ireland

Ministry of Education

 

www.deni.gov.uk

UK: Wales

Welsh Assembly Government Education and skills

Llywodraeth Cynulliad Cymru

new.wales.gov.uk

USA

US Department of Education

 

www.ed.gov