Odjel za srednje strucno obrazovanje
Ministries and VET institutions
Social partners

Opšte informacije o EU u BiH

Delegacija Evropske komisije u BiH

Ovaj sajt sadrži najnovije informacije o razvoju saradnje na relaciji EU-BiH, i korisne informacije, poput tender informacija i publikacije.

Euroinfo Centar

Informativni centri EU i Kontakt mreža u BiH. Postoji 5 centara EUIC, u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, Brčkom i Tuzli.