Odjel za srednje strucno obrazovanje

O nama

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH je nezavisna Agencija na državnom nivou. Formalno je uspostavljena 1. januara 2009. u skladu sa Zakonom o uspustavljanju Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH.

Neke ključne odgovornosti VET odjela su: uspostavljanje standarda znanja, ocjenjivanja rezultata i izrada/razvijanje jezgre Nastavnih planova i programa (NPP) u stručnom obrazovanju i obuci u BiH.

Zadaci i funkcije VET odjela su prikazani detaljnije na ovoj web stranici. Jedan od zadataka je njeno održavanje, kao zajedničke referentne tačke za VET informacije za VET sektore u BiH.