Odjel za srednje strucno obrazovanje
Ministries and VET institutions
Social partners

Osiguranje kvalitete

Osiguranje kvalitete: Mehanizam kroz koji se kvalite može osigurati, bezbijediti, verifikovati i ocijeniti. Da bi se ovaj mehanizam ostvario, potrebna je kompleksna metodologija. To je takođe proces, skupa s rezultatima samog procesa, osiguravanja prethodno odlučene kvalitete. Uslov bez kojeg se ne može pri ovom je da postoji politika za osiguranje kvalitete, i da je ta politika prvo veoma dobra i veoma jasno definirana i opisana. Drugi uslov je da su preduzete mjere da se uspostavi i razvije, te obezbijedi taj kvalitet. Sljedeće, da se poduzmu mjere za održavanje kvalitete, i da se utvrdi da je kvalitet zadržan. Tako (monitoring i) evaluacija, skupa s planiranjem, povratnim informacijama, odlučivanjem i djelovanjem (intervenisanjem) stupaju na scenu kao sastavni elementi koncepta osiguranja kvalitete. U nastavku, osiguranje kvalitete uključuje politiku + strategiju + plan + postupke + pravila+ radnje + pokazatelje kvalitete i mjere verifikovanja. Pokazatelji kvalitete su povezani sa odlikama kvalitete sistema. Osiguranje kvalitete i kontrola kvalitete se onda više povezuju s procesima pregledavanja, kontroliranja, ocjenjivanja, monitoringa i evaluacije. Govoreći posebno o VET-u, osiguranje kvalitete se odnosi na uspostavljanje i funkcionisanje skupa dokumentovanih postupaka koji se temelje na standardima zanimanja i obrazovanja čiji je cilj da osiguraju planiranje, razvoj, funkcionisanje, praćenje i ocjenjivanje izlaznih rezultata VET-a, da mogu zadovoljiti zahtjeve poslodavaca, ambicije praktikanata i društveno-ekonomske zahtjeve razvoja. Osiguranja kvalitete VET sistema je veoma bitna dimenzija Evropskog kvalifikacijskog okvira koji je razvila EK. Sistem bi trebao biti uspostavljen na nivoima država, da se zasniva na odgovornostima države i svih sudionika jer je kvalitet pitanje društvene odgovornosti. Koherentni državni okvir je neophodan da se obezbijedi kvalitet u VET-u, naime državni kvalifikacioni okvir. Ciljevi osiguranja kvalitete će se zadovoljiti uspostavljanjem sistema osiguranja kvalitete, što je također povezano s procesom uspostavljanja povjerenja sudionika VET da će ponuda (ulazni element, proces i ishodi) zadovoljiti očekivanja ili mjere do minimuma potrebnih zahtjeva.