Odjel za srednje strucno obrazovanje

Cjeloživotno učenje

Cjeloživotno učenje (LLL= Lifelong Learning): svo kumulativno učenje u životu pojedinca (“od kolijevke pa do groba”), koje za cilj ima poboljšanje znanja, vještina i kompetencija radi osobnih, građanskih, društvenih i/ili stručnih razloga. LLL je trenutno kamen temeljac politike obrazovanja u EU. LLL je mnogo šire nego obuka odraslih, obrazovanje odraslih, kontinuirano stručno obrazovanje ili obuka; može uključivati sve oblike i vrste aktivnosti učenja: formalno, neformalno i informalno. Ponekad se umjesto ovog termina, koriste izrazi sveoubuhvatno učenje ili čak učenje tokom života. U LLL od suštinske je važnosti centralna pozicija onog koji uči.

Više informacija na stranici Evropske komisije.