Odjel za srednje strucno obrazovanje
Sekcija Ministarstva
Sekcija Partneri

Kvalifikacijski okvir

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH je odgovorna za nadgledanje procesa struktuiranja i periodične revizije klasifikacije zanimanja.

Izrada Državnog kvalifikacijskog okvira za BiH je započela. Nacrt prvog kvalifikacijskog okvira je već urađen za visoko obrazovanje u BiH.

Rad je započeo na kvalifikacijama, koje se nalaze na nivoima, koji se odnose na srednje stručno obrazovanje i obuku.