Odjel za srednje strucno obrazovanje
Ministries and VET Institutions

Nastavni plan i program

Metodologija

Izrada NPP-a - stalni proces

U vezi sa reformom srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u BiH, uveden je novi pristup dizajna i izrade NPP-a. Novi pristup je nazvan “razvoj modularnih NPP/a zasnovanih na ishodima učenja”.

Šta je modularni NPP? Šta znači zasnovano na ishodima učenja?

U okviru EU VET BIH 3 projekta, koji se završio 1 aprila 2009., urađen je Priručnik za izradu NPP-a, kojeg možete preuzeti sa linka ispod.

U istoj listi nalazi se i obrazac za razvoj modularnih NPP zasnovanih na ishodima učenja.