Odjel za srednje strucno obrazovanje
Ministries and VET Institutions
Novosti i događaji

 12.4.2024.  Aktivnosti u okviru regionalnog projekta EQET SEE /unapređenje kvaliteta obrazovanja 

 

 

Agencija  za  predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine kao lokalni partner projekta EQET SEE, u  kontinitetu od 2022. godine,  realizuje preuzete  aktivnosti na regionalnom i na nivou BiH.
U  prvoj komponenti projekta EQET SEE (VET komponenta) završen je u potpunosti proces razvoja standarda zanimanja Agrotehničar organske i konvencionalne proizvodnje i standarda kvalifikacije Agrotehnič organske i konvencionalne proizvodnje. Okončane su i aktivnosti za fazu izrade (pisanja) standarda zanimanja Bravar i standarda kvalifikacije Bravar  i
trenutno je ukupan proces razvoja u završnoj fazi.

U okviru regionalnih aktivnosti izrađene su smjernica  za realizaciju procesa podučavanja i provođenja obuke (u školi i kompaniji) u skladu sa razvijenim standardima kao i materijali za učenje sa primjerima.  
U okviru druge projektne komponente Unapređenje kvaliteta obrazovanja završen  je  Upitnik za ocjenu potreba  eksternih evaluatora u pogledu obuka, koji će biti dostupan na tri službena jezika u BiH. Izrađena je publikacija Dobre evropske prakse u implementaciji metodologije eksterne evaluacije kao rezultat analize postojećih metodologija eksterne evaluacije u Jugoistočnoj Evropi i Republici Moldaviji, kao i mapiranja evropskih dobrih praksi koje mogu doprinijeti daljem unapređenju procesa eksterne evaluacije. U toku je izrada regionalnog programa obuke za eksterne evaluatore, koji je zasnovan na regionalnom Standardu kompetencija za eksterne evaluatore i analizi potreba za obukom eksternih evaluatora.

 

 

 

 

           - više o projektu EQET SEE na linku 

 

10.10.2023.  Aktivnosti u okviru projekta EQET SEE /unapređenje kvaliteta obrazovanja

U skladu sa sorazumom o saradnji, kao lokalni partner projekta EQET SEE, Agencija  za  predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine  u 2023. godini nastoji u kontinitetu da realizuje preuzete obaveze i  aktivnosti na regionalnom i na nivou BiH.

U okviru prve komponente projekta EQET SEE (VET komponenta) u potpunosti su realizovane aktivnosti na razvoju standarda zanimanja Agrotehničar organske i konvencionalne proizvodnje, standarda kvalifikacije Agrotehnič organske i konvencionalne proizvodnje   i standarda zanimanja Bravar. U toku je razvoj  standarda kvalifikacije Bravar na nivou BiH koji se realizuje nakon aktivnosti razvoja regionalnog okvirnog standarda kvalifikacija Bravar.

U okviru regionalnih aktivnosti u toku je rad i na razvoju smjernica sa primjerima za realizaciju procesa podučavanja i provođenja obuke u skladu sa razvijenim standardima. U toku su i aktivnosti na regionalnom nivou koje će povezati prvu i drugu komponentu projekta za izradu kriterijuma za evaluaciju WBL (učenja zasnovanog na radu). 

U okviru projektne komponente Unapređenje kvaliteta obrazovanja završen  je razvoj Standarda kompetencija za eksterne evaluatore i izrađen je upitnik za procjenu potrebnih obuka eksternih evaluatora. U toku je rad na izradi dokumenta kojim se objedinjuju prakse iz oblasti eksterne evaluacije u Evropskoj uniji i zemljama regiona. Dokument će omogućiti zemljama regiona da unaprijede pojedine faze procesa eksterne evaluacije koristeći ponuđene primjere dobre prakse.

           - više o projektu EQET SEE na linku 

 

20.04.2023 Aktivnosti u okviru projekta EQET SEE -

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine kao  lokalni partner  projekta EQET SEE  i u 2023. godini u kontinitetu provodi aktivnosti na regionalnom i nivou BiH.  
U okviru prve komponente projekta EQET SEE (VET komponenta) završen je razvoj standarda zanimanja Agrotehničar organske i tradicionalne proizvodnje   i standarda zanimanja Bravar. U toku je razvoj standarda kvalifikacije Agrotehnič organske i tradicionalne proizvodnje i pripreme za razvoj standarda kvalifikacije Bravar. 
U okviru projektne komponente Unapređenje kvaliteta obrazovanja završen  je razvoj Standarda kompetencija za eksterne evaluatore. U toku je rad na izradi preporuka, predstavljanja i analize najboljih praksi u provođenju procesa eksternih evaluacija u regionu kao i rad na izradi upitnika za analizu potrebnih obuka eksternih evaluator.  

 

   -više o projektu EQET SEE na linku

 

 

 

15.02.2023.  Aktivnosti u okviru projekta EQET SEE -

         - regionalni sastanak za razvoj regionalnog  standarda zanimanja 
i šesti sastanak za upravljanje projektom „Jačanje kvaliteta u obrazovanju i obuci"
 U okviru projekta Enhancements in quality of education and training in SEE –EQET SEE, od 31.01. do 02.02. 2023. godine u Draču, u Albaniji, održan je sastanak za razvoj regionalno usaglašenog standarda zanimanja bravar u okviru projekta „Jačanje kvaliteta u obrazovanju iobuci SEE-EQET SEE“. Na sastanku, tokom 3 radionice regionalno je usaglašen standard zanimanja za zanimanje bravar na osnovu izrađenih prijedloga od strane šest ekonomija Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije. Na sastanku su učestvovali predstavniciekonomija Zapadnog Balkana, predstavnici ERI SEE i međunarodni stručnjaci iz oblasti zaštite životne sredine i rodne ravnopravnosti. 
Na kraju završnog regionalnog sastanka za regionalno usaglašavanje standarda zanimanja Bravar, 02. februara 2023. godine, održan je i šesti sastanak projektnog tima  VET komponente projekta Poboljšanje kvaliteta obrazovanja i obuke u SEE – EQET SEE. 
Sastanku su prisustvovali predstavnici VET agencija (imenovani NCP –i) i privrednih komora, iz šest partnerskih ekonomija: Albanije, Bosne iHercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, kao i projektni tim ERI SEE Sekretarijata.
Sljedeći korak u okviru VET komponente biće razvoj regionalnog standarda kvalifikacija Bravar zasnovanog na metodologiji razvijenoj u okviru projekta . Regionalni sastanci za izradu drugog standarda kvalifikacija očekuju se u periodu april – maj 2023. godine.

 Vodeći partner i implementacioni partneri su se dogovorili da nastave sa redovnim projektnim aktivnostima.

                                           -više o projektu EQET SEE na linku
 
 
12.10.2022.  Aktivnosti u okviru projekta EQET SEE

 

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine je lokalni partner projekta EQET SEE. 
U okviru prve komponente projekta EQET SEE VET razvijen je standard zanimanja Agrotehničar organske i tradicionalne proizvodnje.
U toku je razvoj standarda zanimanja Bravar i standarda kvalifikacije Agrotehničar organske i tradicionalne proizvodnje.

U okviru projektne komponente Unapređenje kvaliteta obrazovanja razvijen je regionalni Standard kompetencija za eksterne evaluatore, a prilagođeni dokument za Bosnu i Hercegovinu je u završnoj fazi izrade.
Na regionalnom nivou se razvija i upitnik za analizu potreba za obukom za eksterne evaluatore.

  
      -više o projektu EQET SEE na linku

 

 

 

 

30.3.2022.  EQET SEE VET projekt - Razvoj regionalno zasnovanih standarda zanimanja/kvalifikacija z

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, kao lokalni partner projekta EQET SEE VET započela je razvoj standarda zanimanja za zanimanje  Agrotehničar.

Ukupne aktivnosti  po svim fazama razvoja standarda za Bosnu i Hercegovinu koordinira APOSO.
Ekspertska radna grupa   za BiH ima zadatak da razvije preliminarni prijedlog standarda koji će se usaglašavati sa prijedlozima standarda ostalih država učesnica u projektu da bi potom na završnom sastanku radne grupe za BiH bio izrađen konačan prijedlog standarda.
Metodološki, projekat se realizuje sukcesivno kroz aktivnosti na lokalnom nivou (nivo pojedinačne države) i zajedničke aktivnosti šest ekonomija na regionalnom nivou.
Nakon razrade metodoloških koraka i uspješno realizovane faze pripreme započeo je proces razvoja i u toku je faza pisanja standarda. Do sada su održana dva sastanka/radionice radne grupe. Planirano je da preliminarni standard zanimanja za Agrotehničara (u formi potrebnoj za regionalno usaglašavanje) bude završen do kraja četvrtog mjeseca.

  
      -više o projektu EQET SEE na linku
 
 
 

 25.08.2021.  TO REGOS - Rezultati projekta, publikacije


Kao direktan rezultat  zajedničkog angažovanja predstavnika pet država u okviru projekta TOREGOS razvijeni su  regionalno zasnovani standardi zanimanja (hotelijersko-restoranski tehničar, monter suve gradnje, moler, keramičar i podopolagač) na osnovu kojih su zemlje učesnice u projektu razvile svoje konačne nacionalne standarde zanimanja i pripadajuće standarde kvalifikacija. Pored ovoga  kao rezultat projekta TOREGOS  nastali su i  metodološki  dokumenti (studije/publikacije) značajni za  unapređenje  regionalne saradnje i nadolazećih projekata  u oblasti VET-a (možete pregledati/preuzeti selektovanjem): 
 

 
Opširnije o projektu TOREGOS  na linku projekta TOREGOS: 
 
20.04.2021.  Projekt TO REGOS - razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacije
U saradnji sa Inicijativom za reformu obrazovanja u jugoistočnoj Evropi (projekt Ka regionalnim standardima zanimanja) Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH (nadalje APOSO) uspješno je realizovala aktivnosti razvoja 5 standarda zanimanja i tri standarda kvalifikacije unutar dva sektora (turizam i ugostiteljstvo; građevinarstvo i geodezija. Standarde   možete preuzeti selektovanjem (klikom na naziv) pojedinog dokumenta.

Standardi  zanimanja za zanimanja: 
Standardi kvalifikacije:
APOSO je  vodila proces, organizovala  i koordinirala rad radnih grupa kroz sve faze  sukcesivnog razvoja standarda zanimanja/kvalifikacija. Na ovaj način praktično je primjenjen diferencirani pristup  razvoja kurikuluma i implementiran standardizovani metodološki  postupak faznog (korak po korak) razvoja stručnih kvalifikacija. U prvom koraku razvijeni su standardi zanimanja na osnovu kojih su u drugom koraku  razvijeni standardi kvalifikacija (završni ishodi učenja) koji   predstavljaju realnu osnovu za razvoj odgovarajućih nastavnih planova i programa za   srednje stručno obrazovanje i obuku i njihovu primjenu u obrazovnim sistemima u BiH.                                 

Odbor APOSO je usvojio  standarde  uz preporuku obrazovnim vlastima da iste koriste u razvoju NPP,  u skladu sa svojim
nadležnostima. 
 
(više o projektu TOREGOS možete pročitati na linku projekta TOREGOS:) 
 
08.02.2021.  Projekt TO REGOS - razvoj standarda zanimanja za zanimanja Monter suve gradnje, Moler, Keramičar i Podopolagač
 
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, kao lokalni partner projekta TO REGOS finalizirala je proces razvoja standarda zanimanja za zanimanje monter suve gradnje i zanimanje moler. 
Aktivnosti su realizovane  na lokalnom nivou (nivo pojedinačne države) i  na regionalnom nivou (zajedničke aktivnosti) .
Radna grupa za BiH je pripremila preliminarni prijedlog standarda, koji je na regionalnom nivou usaglašavan sa prijedlozima standarda ostalih država učesnica u projektu a zatim je na završnim sastancima radne grupe za BiH  izrađen konačan prijedlog standarda koji je u januaru 2021. godine prezentovan odboru APOSO. Odbor je usvojio standarde uz preporuku obrazovnim vlastima za korištenje istih u razvoju NPP,  u skladu sa svojim nadležnostima. 
U  toku je i završna faza  razvoja standarda zanimanja za zanimanje Keramičar i zanimanje Podopolagač a započele su i aktivnosti na razvoju standarda kvalifikacija za navedena zanimanja.

(više o projektu TOREGOS saznajte na linku projekta TOREGOS:) 

 	 

15.09.2020.  Projekt TO REGOS - razvoj standarda zanimanja za zanimanje Monter suve gradnje i zanimanje Moler
 

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, kao lokalni partner projekta TO REGOS započela je razvoj standarda zanimanja za zanimanje monter suve gradnje i zanimanje moler. 

Metodološki, projekat se realizuje sukcesivno kroz aktivnosti na lokalnom nivou (nivo pojedinačne države) i zajedničke aktivnosti na regionalnom nivou. Sve aktivnosti po svim fazama razvoja standarda za Bosnu i Hercegovinu koordinira APOSO.

Radne grupe za razvoj standarda u BiH čine  eksperti iz sektora gradjevina iz različitih dijelova BiH čiji rad u ime APOSO, u svojstvu koordinatora projekta za BIH, organizuje i moderira Dušan Sarajlić.

Radna grupa za BiH ima zadatak da razvije preliminarni prijedlog standarda, koji će se na regionalnom nivou usaglašavati sa prijedlozima standarda ostalih država učesnica u projektu da bi potom na završnom sastanku radne grupe za BiH bio izrađen konačan prijedlog standarda.

Nakon razrade metodoloških koraka i uspješno realizovane faze pripreme i formiranja radnih grupa započeo je proces razvoja   i u toku je faza pisanja standarda. Prvi sastanak radne grupe je održan početkom sedmog mjeseca, a planirano je da preliminarni standardi zanimanja za montera suve gradnje i molera (u formi potrebnoj za regionalno usaglašavanje) budu završeni do kraja devetog mjeseca.

 

(više o projektu TOREGOS saznajte na linku projekta TOREGOS:) 

  

 
20.03.2020.  Projekt TO REGOS - razvoj standarda zanimanja Hotelijersko-restoranski tehničar
 

 
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, kao lokalni partner projekta TO REGOS organizovala je i koordinirala niz sastanaka radne grupe za razvoj standarda zanimanja za zanimanje hotelijersko-restoranski tehničar(HRT). Proces razvoja standarda HRT obuhvatio je faze pripreme, pisanja i verifikacije  a realizovan je u periodu od avgusta 2019. godine do februara 2020. godine. Faza pisanja standarda je realizovana kroz 6 radionica (3+1 na nivou BiH i 3 na regionalnom nivou). Radnu grupu za razvoj standarda u BiH činili su eksperti iz sektora ugostiteljstva i turizma iz različitih dijelova BiH čiji je rad u ime APOSO, u svojstvu koordinatora projekta za BIH, organizovao i moderirao Dušan Sarajlić.

Metodološki, projekat je realizovan sukcesivno kroz aktivnosti na lokalnom nivou (nivo pojedinačne države) i zajedničke aktivnosti na regionalnom nivou. Radna grupa za BiH je pod koordinacijom APOSO razvila preliminarni prijedlog standarda, potom je ovaj prijedlog na regionalnom nivou usaglašavan sa prijedlozima standarda ostalih država učesnica u projektu i na kraju na završnom sastanku radne grupe za BiH je izrađen konačan prijedlog standarda.
Završni sastanak radne grupe za razvoj standarda za zanimanje hotelijersko-restoranski tehničar u BiH, organizovan je 06. i 07. februara 2020. u Banja Luci. 
(više o projektu TOREGOS saznajte na linku projekta TOREGOS:) 
 	
	 
 	
 
15.09.2019.  Projekt TO REGOS - sastanak fokus grupe za sektor Turizam i ugostiteljstvo
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, kao lokalni partner projekta TO REGOS u realizaciji aktivnosti razvoja standarda zanimanja za hotelijersko-restoranskog tehničara, u saradnji sa Vanjsko trgovinskom komorom BiH ( koordinator za saradnju sa poslovnom zajednicom), organizovala je sastanak fokus grupe u Sarajevu, 03.09. 2019. god u prostorijama Komore.
Sastanku su prisustvovali:
• predstavnici klastera Ugostiteljstvo/turizam u Bosni i Hercegovini
• dr Elma Kovačević , koordinator projekta u BiH za sektor biznisa, 
• Dušan Sarajlić ,koordinator projekta u BiH za VET i razvoj standarda, 
• Miloš Kolundžija, član r.g. za razvoj standarda
U cilju pripreme aktivnosti projekta TOREGOS i realizacije razvoja standarda zanimanja, Dušan Sarajlić, koordinator za razvoj standarda zanimanja, moderirao je rad, prezentovao metodologiju razvoja standarda zanimanja po svim fazama te predstavio priručnik za anketiranje i instrumentarij (obrasce upitnika).  
Kroz rad fokus grupe analizarano je zanimanje hotelijersko-restoranski tehničar i raspravljano o stručnim kompetencija (znanjima i vještinama), zadacima, odgovornostima i radnim aktivnostima u ovom zanimanju. Potom je izvršena priprema i provođenje procesa anketiranja/popunjavanja upitnika za identifikaciju stručnih kompetencija, znanja i vještina u posmatranom zanimanju. 

 
30.07.2019.  Razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacija

 

 

U 2018. godini,  na osnovu potpisanog memoranduma o saradnji sa vladom Švajcarske, APOSO je formirala radne grupe i izvršila razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacija  za Ugostiteljskog tehničara u porodici Ugostiteljstvo i turizam. U porodici mašinstvo i obrada metala, na osnovu ranije razvijenog standarda zanimanja razvijan je standard kvalifikacije za Operatera na CNC mašinama


 
29.10.2018.  Implementacija EU programa za obrazovanje odraslih - studijska posjeta u Sloveniju
 

U okviru aktivnosti Implementacije EU programa za obrazovanje odraslih dvočlana delegacija APOSO je posjetila Sloveniju. Prvog dana  24. 10. 2018, u Mariboru smo prisustvovali Godišnjoj konferenciji programa EPUO Andragoškog centra. Saradnja kroz ova dva programa traje od 2014. godine i ovo je bila prilika da još jednom razmijenimo dobra iskustva rada u prethodnom periodu.  Program EPUO aktualizuje različite zanimljive teme iz oblasti obrazovanja odraslih, a ovog puta je jedan od panela bio posvjećen temi  Old Guys Say Yes to Community. Imali smo i priliku da čujemo novine u kreiranju strategije za vještine uz podršku OECD, za period do 2030. godine.

Drugog dana organizovana je posjeta Ljudskoj univerzi u Slovenskoj Bistrici. Ljudska univerza je javni zavod, narodni univerzitet koji se bavi različitim vidovima obrazovanja i obuke. Osnovna djelatnost instituta je obrazovanje odraslih koji nisu uključeni u redovno školsko i univerzitetsko obrazovanje. Na sastanku se razgovaralo o različitim temama: o vrstama programa, polaznicima, polaznicima programa za osnovno obrazovanje odraslih, vrstama neformalnog obrazovanja, o načinima korišćenja  EU fondova i učešća u projektima, načinima povezivanja sa lokalnom zajednicom, udruženjima i dugim pružaocima usluga.

 	
13.06.2018.  Banja Luka: Implementacija EU programa za obrazovanje odraslih - prvi radni sastanak
 

Prvi radni sastanak projekta Implementacija EU programa za obrazovanje odraslih je održan u Banjaluci 11. i 12. juna 2018. godine. Učestvovalo je 30 predstavnika različitih institucija i organizacija koje se bave obrazovanjem odraslih u Bosni i Hercegovini.

Učesnici su imali priliku da čuju nekoliko veoma interesantnih prezentacija na temu životnih vještina odraslih. Profesor Filozofsog fakulteta u Beogradu, dr Miomir Despotović je  govorio na temu Vještina odraslih – ključ ekonomskog i socijalnog razvoja i Modeli razvoja životnih vještina. Almira Ezić, šefica odsjeka za obrazovanje odraslih i sobraćajnu edukaciju, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona  i Mina Hajdarević, predstavnica „Udruženja Astra - Zvijezda“ iz Bihaća su predstavile: Obrazovanje odraslih u Unsko-sanskom kantonu, prednosti, nedostaci i izazovi. A o preduzetničkim vještinama odraslih je govorila Višnja Kojić, direktorica SŠC „Gemit Apeiron“.

Ovaj projektni ciklus biće usmjeren na promovisanje koncepta osnovnih vještina i razradu modela za obuke odraslih u osnovnim vještinama. U Bosni i Hercegovini se već ranije radilo na kreiranju ovakvih modela, ali su oni zanemarivani. Ovaj koncept je orijentisan na životne vještine odraslih osoba, i to vještine bazične pismenosti, socijalne, građanske i preduzetničke vještine

 

 

01.12.2017.  Beč , WESTERN BALKANS ALLIANCE FOR WORK-BASED LEARNING:

		        Workshop: Towards a regional on-line knowledge platform on Work-based learning
 

Beču, 28. i 29. novembra 2017., u organizaciji KulturKontakt Austrije, Austrijske gospodarske komore,Komorskog investicijskog foruma i ERI SEE-a, održan je sastanak sa predstavnicima VET centara i predstavnicima privrednih komora iz zemalja članica SEE VET-Net, na temu pokretanja razvoja elektronske platforme za razmjenu znanja za učenje kroz rad. 

Na sastanku su:

 

Mapirani postojeći instrumenti i alati za primjenu različitih formata učenja kroz rad
• Identifikovani instrumente od značaja za različite zemlje
• Identifikovani nedostajući dokumenti koji su važni i od interesa za više zemalja.
• Dogovorene aktivnosti za prikupljanje već postojećih i dostupnih instrumenata kao osnove za izgradnju on-line baze podataka. 

 

 

 	
	 
17.11.2017.  Banja Luka: Druga regionalna konferencija EPALE 

Od 9. do 10. novembra 2017. održana je II Regionalna konferencija EPALE (Elektronska platforma za obrazovanje odraslih u Evropi) u hotelu Bosna u Banja Luci u organizaciji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Tema konferencije bila je Kvalitet u obrazovanju odraslih, a u radu konferencije je sudjelovalo preko 80 učesnika - andragoških djelatnika i stručnjaka iz više europskih zemalja (Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Srbija i Bosna i Hercegovina). Konferenciju su organizovali NSS timovi Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i domaćin Bosne i Hercegovine. Tijekom dvodnevnog rada konferencije stručnjaci iz područja obrazovanja odraslih informirani su o najnovijim trendovima i aktualnostima kako na državnom, regionalnom tako i na evropskom nivou, uključujući i primjere dobre prakse (link na: kompletan izvještaj). 

 

 
  
 
 
 

 

25.10.2017.  Teslić: Završna konferencija , Implementacija EU programa za obrazovanje odraslih 


Završna konferencija drugog projektnog ciklusa Implementacije EU programa za obrazovanje odraslih, Erzmusa+ održana je u Tesliću 25. 10. 2017. godine. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) implementira projekat od 2014. godine sa ciljem unapređenja sistema obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini i približavanja evropskim obrazovnim standardima. U periodu od 2015. godine realizovane su različite aktivnosti, a kao rezultat rada predstavljen je dokument Unapređenje vještina odraslih - društveni izazov za Bosnu i Hercegovinu. Dokument možete pogledati i/ili preuzeti klikom na: Bilten 2017 H; Bilten 2017 BBilten 2017 S.

 

 

 

 

Ovaj dokument daje informacije o evropskim trendovima i potrebama u oblasti obrazovanja odraslih osoba i promoviše obrazovanje odraslih u Bosni i Hercegovini. U njemu su predstavljene promjene i napredak koji je Bosna i Hercegovina ostvarila posljednjih godina na polju uređenja i unapređenja sistema obrazovanja odraslih.

Učesnicima  konferencije su se obratili: Maja Stojkić, direktorica APOSO, Daria Duilović ispred Ministarstva civilnih poslova, Nemanja Vasić, potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH, Siniša Gatarić, rukovodilac Odjeljenja za srednje stručno obrazovanje, obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje APOSO.
Profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Miomir Despotović, autor publikacije Unapređenje vještina odraslih - društveni izazov za Bosnu i Hercegovinu je predstavio ovaj dokument. Veoma zanimljivo predavanje naslovljeno sa Non scholae, sed vitae discimus, imao je prof. dr Vojislav Jelić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Na konferenciji su predstavljene aktivnosti programa EPALE i eTwinning koje APOSO implementira. Bojan Bajić, ispred Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske, govorio  je na temu:Uloga Zavoda za obrazovanje odraslih u usklađivanju programa obrazovanja odraslih sa potrebama tržišta. A o tržištu rada, stanju i potrebama, govorila je Snežana Borovčanin ispred Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske

 

28.07.2017.  Evropski okvir , Sedmica stručnih vještina 2017

 

Unutar aktivnosti Evropski okvir - sedmica stručnih vještina 2017, upravo je započela aktivnost "Obuka na radu". Ovim se žele  identifikovati prakse poboljšanja vještina  zaposlenih (upskilling / reskilling) u mikro, malim i srednjim preduzećima i motivisati (inspirisati) i druge da slijede takve primjere. 

Više informacija na stranici evropske komisije- link:

 

09.06.2017.  Mostar:  "Razvoj standarda zanimanja", predstavljanje

 

        U Mostaru, 09.06. 2017. godine Agencija je organizovala završnu radionicu /sastanak radne  grupe za razvoj standarda zanimanja  iz porodice  Mašinstvo i obrada metala za zanimanje Instalater grijanja, klima uređaja i vode .

Na sastanak su pored članova radne grupe, pozvani i prisustvovali su, predstavnici preduzeća iz oblasti razvoja standarda, predstavnici pedagoškog zavoda /zavoda za školstvo iz Mostara i predstavnici  škola. Ovom prilikom je prezentovana metologija razvoja i razvijeni standrad Instalater grijanja, klima uređaja i vode.

 

 

 

11.04.2017.  Vlašić:  "Razvoj standarda zanimanja", radionica/sastanak

 

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, PJ Banja Luka, u okviru saradnje sa GIZ projektom, radi na razvoju standarda zanimanja. 

        Na Vlašiću u hotelu Bjanka, 11. i 12.04. 2017. godine Agencija je organizovala drugu radionicu /sastanak radne  grupe za razvoj standarda zanimanja iz porodice  Mašinstvo i obrada metala za zanimanje Instalater grijanja, klima uređaja i vode.

 

 

 

 

 

 

30.03.2017.  Teslić:  "Implementacija EU programa za obrazovanje odraslih", sastanak

 

U okviru projekta Implementacija EU programa za obrazovanje odraslih održan je sastanak 30. i 31. 03. 2017. godine u Tesliću. Projekat implementira Agencija za predškolsko,osnovno i srednje obrazovanje od 2014. godine, a u 2017. godini se realizuju aktivnosti drugog ciklusa.

Sastanku su prisustvovali predstavnici srednjih stručnih škola iz BiH, provajderi u obrazovanju odraslih, predstavnici Zavoda za zapošljavanje i Privredne komore RS. Tema sastankaje bila vještine odraslih osoba, o čemu su učesnici imali priliku da slušaju od profesora andragogije dr Miomira Despotovića. Učesnicima je predstavljen i napredak EPALE projekta. Igor Lukenda, direktor Socijalno-edukativnog centra, je govorio o mogućnostima za partnerstvo sa drugim zemljama, ostvareno kroz EPALE.

 

 
 
 

 

20.09.2016.  Beograd: Medjunarodna konferencija, "Obrazovanje za praktična znanja i vještine" 

 

U Beogradu,  20. i 21. 09. 2016. godine, održana je međunarodna konferencija o srednjem stručnom obrazovanju. Organizatori konferencije su partneri na projektu “Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji”- Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Konferencija  Zajednička vizija: Obrazovanje za praktično znanje i vještine je dala priliku da se sumiraju dosadašnji rezultati reforme, ali i da se identifikuju oblasti u stručnom obrazovanju koje bi u budućnosti mogle da budu predmet daljih reformskih aktivnosti i/ili predmet daljeg poboljšanja.

 

Pored pregleda dosadašnjih rezultata i narednih koraka u reformi srednjeg stručnog obrazovanja, učesnici konferencije Zajednička vizija: Obrazovanje za praktično znanje i veštine razmatrali su i  teme: 

 •          obrazovanje odraslih
 •          stručno usavršavanje nastavnika i stručna literatura
 •          preduzetništvo
 •          zakonodavni okvir srednjeg stručnog obrazovanja
 •          uključivanje privatnog sektora u realizaciju stručnog obrazovanja
 •          karijerno savetovanje
 •          socijalna inkluzija

Konferencija je poslužila i za predstavljanje iskustava u reformisanju srednjeg stručnog obrazovanja u zemljama u okruženju. Iskustva iz regiona su kroz organizovani panel predstavili stručnjaci VET centara iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i predstavnik Vet odjela Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje iz Bosne i Hercegovine.  

 

 

  

 

 

 

 

19.09.2016.  Beograd: Sastanak SEEVET Net

 

U Beogradu, 19.09. 2016.godine, održan je sastanak SEEVET Net koji su vodile Dragana Graonić, predsjednik SEEVET Net

i Tina Šarić, direktor ERISEE.

Glavni izazovi prepoznati tokom prethodnih sastanaka SEEVET Net bili su:

• koncept učenje zasnovan na radu ( poboljšanje pravnog okvira)

• podizanje svijesti o WBL / promocije u poslovnom sektoru i razvoj mehanizama saradnje

• finansijski podsticaji

• osiguranje kvalitete

• rad na zajedničkim standardima zanimanja.

Cilj ovog sastanka je bio da se dogovore zajedničke smjernice i prioriteti za budići rad i  razvije okvir za potencijalni budući projekat.

Na sastanku su članovi SEEVET Net predstavili prioritete svojih zemalja,  nakon čega je zaključeno je da je većina regionalnih interesa fokusirana na dvije oblasti:

 • podizanje svijesti o važnosti WBL / promocija WBL i saradnja sa privrednim sektorom
 • razvoj zajedničkih standarda zanimanja

Odlučeno je da budući zajednički regionalni projekat treba da se fokusira na ova dva prioritetna područja.

Na sastanku je započet proces a u narednim fazama će biti razrađene precizne aktivnosti, uloge i odgovornosti u realizaciji zajedničkog regionalnog projekta.  

 

14.06.2016. Slovenija, Ljubljana: Konferencija  „ National Policy – Local Implementation

Delegacija Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH je učestvovala na konferenciji  „National Policy – Local Implementation“ održnoj u Ljubljani od 1. do 3. juna 2016. godine. 

Konferenciju su organizovali EBSN mreža (European Basic Skills Network) i Andragoški centar Slovenije, a osnovna tema skupa je bila promocija i unapređenje osnovnih Delegacija Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH je učestvovala na konferenciji  „National Policy – Local Implementation“ održnoj u Ljubljani od 1. do 3. juna 2016. godine.  Konferenciju su organizovali EBSN mreža (European Basic Skills Network) i Andragoški centar Slovenije, a osnovna tema skupa je bila promocija i unapređenje osnovnih vještina odraslih.

Učesnicima Konferencije su se obratili i ministrica obrazovanja Republike  Slovenije, dr. Maja Makovec Brenčič, te  predstavnica Evropske komisije i voditeljica Odjeljenja za stručno i obrazovanje odraslih, Dane Carmen Bachmann. Konferencija je obuhvatila različite aspekte razvoja osnovnih vještina kod  odraslih kao i regulisanje ovog pitanja na evropskom i nacionalnom nivou.

Događaj je podržao  projekt Implementacije EU agende za obrazovanje odraslih u saradnji sa EPALE BiH.

 

 

 

20.05.2016. Austrija, Beč: Konferencija- Izgradnja zapadnobalkanskog saveza za učenje zasnovano na radu

Na poziv Ministarstva za obrazovanje, istraživanje i nauku (BMWFW), Ministarstva za obrazovanje i žene (BMBF) i Ministarstva za Evropu, integraciju i vanjske poslove (BMEIA), sastali su se u Beču 18. maja 2016. godine međunarodni eksperti za radno pravo i obrazovanje, kao i visokorangirani  predstavnici zemalja zapadnog Balkana. Na poziv Kulturkontakt  Austrija, na konferenciji su učestvovali predstavnici Agencije za PoiS obrazovanje, Dragana Graonić i Dušan Sarajlić.  

Na konferenciji, koja je organizovana u saradnji sa privrednom komorom Austrije (WKÖ), Austrijskom agencijom za razvoj (ADA) i udruženjem Kulturkontakt Austria (KKA), u fokusu je bio dijalog kreatora politika, institucija za stručno obrazovanje, aktera iz privatnog ekonomskoga sektora i civilnog društva. Zbog inovativnih partnerstava između obrazovnog i privatnog sektora u buduće će biti intenzivirana i podržana zajednička saradnja, kao i identifikacija i korištenje sinergija već postojećih aktivnosti, naročito onih koji imaju podršku Austrije.

Na kraju konferencije svi učesnici su se usaglasili oko „Alijanse za učenje zasnovano na radu u zemljama zapadnog Balkana“, te zajedničkih principa i inicijativa za dalji razvoj kvalitetnih sistema stručnog obrazovanja na zapadnom Balkanu, u segmentu učenja zasnovanog na radu. Tim povodom sačinjena je zajednička izjava koja će biti predstavljena na trećem samitu zemalja zapadnog Balkana u julu 2016. godine u Parizu.

 

 
 
 

 

   

22.04.2016. Makarska, Međunardni andragoški simpozij / Regionalna konferencija

Dana 18., 19. i 20. aprila 2016. održan je IV. Međunarodni andragoški simpozij/Regionalna konferencija u hotelu Meteor u Makarskoj u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, kao nacionalne službe podrške (NSS) Hrvatske, zajedno s NSS Slovenije i NSS Bosne i Hercegovine za projekat EPALE. Tema simpozija bila je „Upravljanje ustanovama za obrazovanje odraslih“, a u radu simpozija učestvovalo je više od stotinu učesnika, andragoških radnika i stručnjaka iz više evropskih zemalja.Tokom trodnevnog rada simpozija stručnjaci iz područja obrazovanja odraslih predstavili su aktivnosti, iskustva i nove ideje u svojim izlaganjima i radionicama. 

Simpozij je poslužio kao izvrsna platforma za stvaranje potencijalnih partnerstava i razmjenu iskustava. Predstavnici nacionalnih službi podrške za projekt EPALE iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine zajedno su moderirali i veoma uspješno koordinrali aktivnosti simpozijuma.

       

 

31.03.2016. Banja Luka, Erasmus+, Implementacija EU programa za obrazovanje odraslih

U Banjaluci je 31. 3. 2016. godine održan sastanak u okviru projekta Erazmus+, Implementacija EU programa za obrazovanje odraslih. Učesnici su bili predstavnici različitih institucija iz oblasti obrazovanja odraslih.
Na sastanku su predstavljeni projekti za koje je Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, u skladu sa svojim mandatom, preuzela aktivnosti - Implementacija EU programa za obrazovanje odraslih i Evropska platforma za obrazovanje odraslih (EPALE). Promovisane suosnovne vještine i potreba da se više uradi na podizanju funkcionalne pismenosti najugroženijih, niskokvalifikovanih i nekvalifikovanih odraslih osoba. Na temu Razvoj i implementacija vještina je govorio Frank Baumeister (GIZ).
Sastanak je imao za cilj i da se dobiju povratne informacije od učesnika o tome koji su najvažniji izazovi za Bosnu i Hercegovinu u oblastiobrazovanja odraslih, kao i načini za njihovo prevazilaženje.

 

 

 

15.01.2015. Studijska posjeta Centru za stručno obrazovanje, Crna Gora

U skladu sa planovima za uspostavljanje saradnje sa srodnim institucijama u susjednim zemljama i realizaciji projektnih aktivnosti u okviru projekata ERASMUS+ i EPALE, Agencija za POiS obrazovanje, VET odjel Banja Luka, je 23. i 24. 12. 2015. godine realizovao studijsku posjetu Centru za stručno obrazovanje u Crnoj Gori.
U delegaciji su bili četiri predstavnika VET odjela Agencije za POiS obrazovanje a u fokusu su bile teme:
 • Obrazovanje odraslih - saradnja i umrežavanje stakeholders, razmjena informacija i podataka; akreditacija provajdera i programa; primjeri dobre prakse
 • NQF CG - razvoj standarda zanimanja, standarda kvalifikacija, metodologija, nadležnosti
 • Stručno usavršavanje nastavnika- akreditacija programa obuke
Za VET odjel Agencije za POiS obrazovanje jako je važno umrežavanje i razmjena informacija i praktičnih iskustava. Umrežavanje i partnerstvo između srodnih institucija u oblasti VET-a treba da doprinese promociji zajedničkih vrijednosti, poboljšanju učenja i podučavanja i unapređenju kvaliteta.
Ova radna posjeta VET odjela Agencije za POiS obrazovanje Centru za stručno obrazovanje u Crnoj Gori je potpuno ispunila očekivanja i ostvarila postavljene ciljeve.

 

 
23.11.2015. Seminar: VET Klasteri i SEEVET-Net, Razvoj sistema učenja u zemljama jugoistočne Evrope
U Beogradu, 19-20.11. 2015. Godine, u organizaciji ERI SEE, održan je seminar koji se bavio pitanjima razvoja sistema učenja uz rad (Work Based Learning- WBL).Na seminaru su učestvovali predstavnici SEEVET mreže: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bugarska, Rumunija, Bugarska, Moldova, Albanija, te predstavnici Kosova.
Drugog dana seminara, održan je sastanak SEE VE-Net, gdje su predstavnici zemalja izvjestili o dostignutom stepenu razvoja VET-a a razmotrena su i pitanja o radu sekretarijata SEE VET mreže, budućeg rada i statusa ERI SEE i SEE VE-Net.

Na sastanku je Bosna i Hercegovina izabrana za zemlju koja će presjedavati u narednoj godini rada.

 

03.11.2015. Banja Luka: EPALE, Elektronska platforma za obrazovanje odraslih - Ključni akteri u BiH ,sastanak

 

PJ Banja Luka (EPALE tim) Agencije za POiS obrazovanje, održao je sastanak sa ključnim akterima za oblast cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini.
EPALE Elektronska platforma za učenje odraslih u Evropi (Electronic Platform for Adult Learning in Europe), je višejezična otvorena zajednica za nastavnike, instruktore/poučavatelje, naučnike, akademike, donosioce odluka i sve koji imaju profesionalnu ulogu u obrazovanju odraslih.

Platformu razvija i, u ime Evropske Komisije, njome upravlja Centralni sistem podrške (Central Support Service).

APOSO (Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje) obavlja ulogu NSS (national support service), državnog servisa za podršku za EPALE u Bosni i Hercegovini.

NSS EPALE tim za BiH čine: Dragana Graonić, Dušan Sarajlić, Biljana Popović, Denis Fazlić. NSS Koordinator za EPALE u BiH je gospodin Denis Fazlić.

Na sastanku su učestvovali predstavnici ministarstava obrazovanja entiteta i kantona kao i predstavnici pružaoca usluga obrazovanja odraslih.

Predočene su detaljne informacije o platformi EPALE, njenom značaju, ciljevima i sadržaju. Izvršena je demonstracija korištenja i primjene platforme EPALE, pokazan način registracije, pregleda sadržaja i mogućnosti aktivnog učešća i razmjene informacija u zajednici EPALE.
 

 

16.06.2015. LJubljana: Radna posjeta Predstavnika VET odjela Agencije Andragoškom centru Slovenije (ACS)

Predstavnici VET odjela Agencije za POiS obrazovanje, Dragana Graonić, Dušan Sarajlić, Biljana Popović i Denis Fazlić u svojstvu članova tima EPAL BiH i ERASMUS+ -Agenda za obrazovanje odraslih, realizovali dvodnevnu posjetu Andragoškom centru Slovenije u Ljubljani.

U okviru posjete učestvovali na konferenciji ˝19 Kolokvij za obrazovanje odraslih i otvaranje Platforme EPAL za Sloveniju˝, koja je održana 16 juna u Kranjskoj Gori u organizaciji Andragoškog centra Slovenije (ACS) i Centra Republike Slovenije za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposabljavanja (CMEPIUS).

Na konferenciji je zvanično izvršeno otvaranje Platforme EPAL za Sloveniju i predstavljene mogućnosti koje pruža elektronska platforma za obrazovanje odraslih u Evropi (https://ec.europa.eu/epale). Naglašeno je da učešće u višejezičnoj evropskoj zajednici odraslih edukatora nudi mnogo više od prostog objavljivanja tekućih vijesti. EPALE je mogućnost za razmjenu mišljenja, građenje partnerstava i umrežavanje na nacionalnom i evropskom nivou.

Drugog dana (16.07. 2015), održan je radni sastanak predstavnika Andragoškog centra Slovenije (ACS), koordinatora EPALE Slovenija i predstavnika VET odjela, gdje su predstavljene aktivnosti i rezultati projekata koje je realizovao ACS i CMEPIUS. Razmatrena su pitanja saradnje VET odjela Agencije za POiS obrazovanje BIH sa ACS Slovenije i mogućnosti realizacije zajedničkih aktivnosti u projekatima ERASMUS+ i EPALE.

.

  

23.04.2015. Banja Luka: Konferencija Implementacija Evropske agende za obrazovanje odraslih

 

U Banja Luci, 23. 04. 2015. godine, u organizaciji Agencije za POiS obrazovanje, održana je konferencija za implementaciju Evropske agende za obrazovanje odraslih u okviru Erasmus+ projekta za čiju implementaciju i koordinaciju u BiH je zadužena Agencija za POiS obrazovanje.

Konferencija je okupila predstavnike ključnih aktera iz oblasti LLL i obrazovanja odraslih u BiH (Agencija za POiS, Ministarstvo civilnih poslova, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, ministarstva obrazovanja, Zavod za obrazovanje odraslih RS, pedagoški zavodi, privredne komore, zavodi za zapošljavanje, javne škole, privatne škole i druge iinstitucije/ustanove koje pružaju uslugu obuke obrazovanja odraslih).

U uvodnom dijelu, menadžment Agencije je ukratko predstavio Agenciju za POiS obrazovanje i rezultate rada PJ Banja Luka, VET odjela a zatim su koordinatori predstavili tri glavne linije u okviru projekta za obrazovanje odraslih: Erasmus+ Epale i eTwinning.

Predstavnica Slovenije je iznijela njihova iskustva i predstavila trenutne projektne aktivnosti.

O principima i standardima u oblasti obrazovanja odraslih u BiH govorio je predstavnik Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske.

Svoj doprinos radu konferencije dali su svi učesnici kroz diskusiju u radnim grupama o stanju i izazovima u oblasti obrazovanja odraslih u BiH.

 

 

 


 

 

02.12.2014. Sastanak koordinatora za implementaciju Evropske agende za obrazovanje odraslih u Briselu

 

 

U Briselu je 2. decembra 2014. održan sastanak državnih koordinatora za implementaciju Evropske agende za obrazovanje odraslih u okviru Erasmus+ projekta.

 

Erasmus+ je novi program Evropske unije koji obuhvata sve evropske i međunarodne programe, mreže, platforme i inicijative u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta. Agencija za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje je dobila ulogu koordinatora u liniji implementacije Evropske agende za obrazovanje odraslih, nakon dobijenih saglasnosti nadležnih obrazovnih vlasti u BiH i imenovanja od Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu (EACEA).

Tokom 2014-te godine uspostavljena je saradnja sa Izvršnom agencijom, a Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je uspješno aplicirala za projekat u 2015-oj godini.

Na sastanku u Briselu su bili predstavnici 24 evropske zemlje, od ukupno 27 koliko ima učesnica u ovom projektu. Velika Britanija, Španija i Estonija su predstavile rezultate projekta iz prethodne godine. Učesnici su imali priliku i da se upoznaju sa platformom EPALE za obrazovanje odraslih. Diskutovalo se i o ključnim izazovima za različite zemlje u narednoj godini.

Za više informacija posjetite stranicu-link:

https://webgate.ec.europa.eu/agenda-adult-learning/en/events/kick-meeting-national-coordinators-implementation-european-agenda-adult-learning

.

03.07.2014. Poziv za prijavu na konkurs ˝Erasmus za Mlade preduzetnike˝ - COS-WP2014-4-05

 

Evropska komisija pokrenula je novi poziv/konkurs pod nazivom „Erasmus za mlade preduzetnike“.

Ovaj poziv će podržati aktivnosti organizacija koje se bave povećanjem mobilnosti novih preduzetnika, a ne preduzetnike koji žele sudjelovati u programu.To omogućava mladim preduzetnicima da se povežu, osmišljavaju/inoviraju i nauče više o svom poslu/sektoru u drugim evropskim zemljama.

Cilj ovog poziva je takođe i da se proširi i ojača postojeća mreža posredničke organizacije koje djeluje kao lokalna kontakt tačka za novoosnovane preduzetnike, kao i za iskusne preduzetnike u zemljama sudionicama. Posrednička organizacija (IOS) će biti odabrana da sprovede program Erasmus za mlade preduzetnike na lokalnom nivou.

Datum prijave je do: 19.08.2014. godine.

Za više informacija posjetite stranicu-link: http://ec.europa.eu/easme/eye_en.htm

 

 

03.07.2014. Učešće u programu ERASMUS+

 

Program ERASMUS+ je aktivnost Evroske unije u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta i pokriva obrazovanje na svim nivoima, cjeloživotno učenje, visoko obrazovanje, stručno obrazovanje i obuku, učenje za odrasle, školsko obrazovanje i mlade.

U okviru programa ERASMUS+ Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, PJ Banja Luka je dobila ulogu koordinatora u BiH za projekat promocije evropske agende za obrazovanje odraslih. Za koordinatora je imenovana Biljana Popović.

U PJ Banja Luka Agencije za POiS u toku su pripreme za predstojeću školsku 2014/2015 u kojoj bi trebalo da se realizuju projekti, prvi vezan za obrazovanje odraslih i promociju Evropske agende za obrazovanje odrasli, a drugi vezan za EPALE.

 

EPALE je Elektronska platforma za učenje odraslih u Evropi (državni sistem podrške učenju odraslih). Ova platforma je osnovana sa ciljem da postane referentna tačka za obrazovanje odraslih u Evropi, pružajući prostor za saradnju i razmjenu iskustava obrazovnih politika, pedagoških materijala i dobre prakse.

Uloga Agencije za POiS, PJ Banja Luka u realizaciji ovog projekta jeste da daje podršku na državnom nivou radi povezivanja aktera obrazovanja odraslih, prikupljanja podataka i razmjene podataka, da sarađuje sa CSS-om (centralni servis podrške pri Europskoj Komisiji), te da promoviše EPALE u Bosni i Hercegovini.

.

20. 06.2014. Održana završna Foresight radionica ˝ Vizija o vještinama 2020. za BiH˝

U Međugorju, 18, 19. i 20. 06 2014., održana je završna radionica komisije za izradu dokumenta Vizije o vještinama 2020. za Bosnu i Hercegovinu. Komisiju je imenovalo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (89 sjednica, 04.04.2014) u kojoj Agenciju za POiS obrazovanje predstavlja Dušan Sarajlić. Podršku i ekspertsku pomoć komisiji daje European Training Foundation (ETF).
Prva radionica je održana u Sarajevu 15.04.2014. Cilj ove radionice je bio da se razumije niz pitanja koja predstavljaju prepreku za sistem o vještinama u BiH.
Druga radionica je održana u Banji Vrućici u periodu od 13. do 14.05.2014. Ova radionica se oslanjala na saznanja stečena tokom prve radionice kako bi se izradio niz scenarija uspjeha i mogućih izjava o viziji za sistem vještina u BiH za 2020. Rezultati ove dvije radionice predstavljaju osnovu za izradu prvog nacrta ''Vizije o vještinama 2020. za Bosnu i Hercegovinu''.
Završna, treća radionica se fokusirala na izradu akcionog plana zaprovođenje ''Vizije o vještinama 2020'' i niz indikatora koji će omogućiti donosiocima odluka da mjere i prate efikasnost provođenje i napretka ka ostvarenju vizije.

03.05.2014. Regionalna radionica - Poboljšanje saradnje između škole i privrede

U Crnoj Gori (Miločer), 24 i 25. 04 2014., u okviru pripreme koncepta regionalnog projekta „Saradnja škole i privrede“ održana je regionalna radionica na kojoj su učestvovali predstavnci PJ Banja Luka Agencije za POiS obrazovanje Dragana Graonić i Dušan Sarajlić.
Radionica je bila posvećena razradi plana za tri komponente regionalnog projekta: internet portal, koordinator praktične nastave i menadžment kvaliteta.

 

07.03.2014. Razvoj standarda zanimanja - tri porodice, šest zanimanja

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, PJ Banjaluka u saradnji sa FIRMA i GIZ projektom radi na razvoju standarda zanimanja.

Prva radionica je održana u Banja Luci od 25.02. do 27.02.2014. godine. Prvog dana radilo se na razvoju standarda zanimanja za porodicu Ugostiteljstvo i turizam, za zanimanja kuvar i konobar. 26.02. radilo se na razvoju standarda zanimanja za porodicu Šumarstvo i prerada drveta, za zanimanja tehničar obrade drveta i tapetar. 27.02. radilo se za porodicu zanimanja Mašinstvo i obrada metala, za zanimanja mašinski tehničar (za CNC mašine) i varilac/zavarivač.

Na prvoj radionici razrađeni su ključni poslovi za pojedina zanimanja.

Druga radionica je održana od 04.03. do 06.03 2014. godine gdje su razrađivaneaktivnosti u okviru ključnih poslova.

 


14.05.2013. Razvoj standarda zanimanja: Turistički tehničar / Projekat Twinning

U okvru realizacije aktivnosti Twinning projekta, u PJ Banja Luka Agencije za POiS obrazovanje, u periodu 14.05. - 17. 05. 2013 godine, održana radionica na kojoj je razvijan standard zanimanja za zanimanje Turistički tehničar.

Radionicu je moderirala gospođa Urška Marentić, ekspert iz Centra za stručno obrazovanje Republike Slovenije a pored zaposlenih u PJ Banja Luka u radu su učestvovali i predstavnici društvenih partnera i VET škola.

Na radionici su učestvovali:

Dragana Graonić – Agencija za POiS,

Dušan Sarajlić – Agencija za POiS

Denis Fazlić – Agencija za POiS

Radmila Jakovljević – Agencija za POiS

Ljiljana Bošković – Agencija za POiS

Željka Milić – Privredna Komora RS

Dragana Šubot - Privredna Komora RS

Ljiljana Bosiljčić – RPZ RS

Urška Marentić – CPI

Vesna Jevtić – Saobraćajna i elektro škola Doboj

Zoran Sanković – Turistička organizacija grada Banja Luka

Željka Mikanović – UTTŠ Banja Luka

 

 

17.04.2013. Konferencija -Torino proces

U Sarajevu, 17.04.2013 godine, održana regionalna konferencija u organizaciji ETF, Torino proces.

Na konferenciji su razmatrana sljedeća pitanja: Koji su glavni izazovi u sektoru brazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini u odnosu na njegov kvalitet? Šta se može poboljšati u srednjoročnoj i dugoročnoj perspektivi kako bi se osigurala bolja usklađenost sa tržištem rada?

Na konferenciji, u plenarnom dijelu, u ime Agencije za POiS, govorila je g. Marija Naletilić.

Rad se odvijao i u grupama a radnu grupu 1. su moderirali Dragana Graonić i Dušan Sarajlić, predstavnici VEt odjela Agencije za POiS obrazovanje.

Prioriteti(važna pitanja) /preporuke radne grupe1:

1. Osavremenavanje NPP u SSO BiH

- Uvesti Modularne NPP, obezbjediti prohodnost i fleksibilnost

- NPP prilagoditi potrebama tržišta rada i savremenim tehnologijama

- Uvesti nove i/ili osvježiti postojeće sadržaje sa više funkcionalnih znanja, efikasnije povezivanje sa teorijskim znanjima i više praktične nastave

- Poboljšati metodologij,i uslove i prograe za izvođenje praktične nastave

- Sistemskim mjerama uspostaviti mehanizam za praćenje i ocenjivanje dostignutih standarda

- Uspostaviti sistem monitoringa i kontinuiranog praćenja u fazi izrade, pilot primjene i potpune implementacije NPP

2. Obuka nastavnika i menadžmenta

- Uspostaviti sistem Kontinuirane obuke nastavnika u SSO, a posebno nastavnika stručno teorijske i praktične nastave

o Obuka natavnika za izvođenje nastave po modularnoj metodologiji

o Obezbjediti sticanje profesionalnih kompetencija nastavnika kroz napredak i razvoj u svojoj stručnoj oblasti

- Uspostaviti sistem kontinuirane obuke i mehanizama za praćenje stručnog usavršavanja menadžmenta u školama

3. Povezivanje obrazovanja i tržišta rada – saradnja sa društvenim partnerima

- Uključiti socijalne partnere u utvrđivanje klasifikacije zanimanja i standarda zanimanja

- Uspostaviti i/ili unaprijediti način i mehanizme pokretanja inicijative za razvoj i promjene u SSO –revizija klasifikacije kvalifikacija/zanimanja, nova zanimanja, standardi zanimanja, razvoj novih i revizija postojećih NPP) - inicijativa za ažuriranje standarda treba da dolazi od poslodavaca, škola i svih društvenih partnera

- Revidirati klasifikaciju zanimanja u skladu sa potrebama tržišta rada

- Razvijati standarde zanimanja i prema njima stalno usklađivati obrazovne programe u skladu sa kvalifikacijskim okvirom

- Omogućiti proces ažuriranja po jednostavnoj proceduri i u što kraćem vremenskom roku.

- Uključiti predstavnike privrede u proces monitoringa, evaluacije i ocjenjivanja

- Stalna saradnja poslodavaca, sindikata i obrazovnih vlasti

- Uspostaviti i pospješiti rad tripartitnih savjetodavnih vijeća

Realizacijom prethodnih aktivnosti/preporuka stvoriti uslove za uspostavu okvira, unapređenje i praćenje kvaliteta kroz faze planiranja, implementacije, evaluacije i povratne sprege.

Uspostaviti sistem monitoringa, stvoriti uslove i raditi na razvoju indikatora za provođenje interne i eksterne evaluacije VET sistema i provajdera.

18.02.2013. Agencije za POiS obrazovanje-konferencija

U Sarajevu, 20 i 21.2.2013 godine, održaće se regionalna konferencija Agencije za POiS obrazovanje. Cil konferencije je predstavljanje rezultata istraživanja provedenih u okviru projekta koji je podržao GIZ.

Projekt se sastojao od dva dijela:

1. Postavljanje mjerila za evaluaciju reforme devetogodišnjeg obrazovanja/evaluaciju učeničkih postignuća

2. Evaluacija NPP u Srednjem stručnom obrazovanju za 5 porodica zanimanja.


28.01.2013. VET IS - Obuka
U okviru zajedničkih aktivnosti PJ Banja Luka Agencije za POiS obrazovanje i EU VET4 projekta na razvoju IS u SSO BiH, u Sarajevu će se 30. i 31.01. 2013.god. održati obuke korisnika -ministarstava obrazovanja i pilot škola o korištenju aplikacije VETIS.
.
25.01.2013. TWINNING
U okviru aktivnosti Twinning projekta u periodu od 21.01. do 25.01. 2013. god. u PJ Banja Luka, predstavnici CPI Ljubljana, Slovenija održali radionicu namjenjenu planiranju i razradi aktivnosti vezanih za saradnju projekta i PJ Banja Luka Agencije za POiS obrazovanje.
.
01.09.2012. EVALUACIJA NPP za 5 PORODICA ZANIMANJA u BiH

 

U saradnji sa GIZ projektom Agencija za POiS obrazovanje, PJ Banja Luka radi na evaluaciji primjene NPP za pet porodica zanimanja.
U sklopu planom utvrđenih projektnih aktivnosti na Jahorini je 30.08 i 31.08. 2012. god. održana radionica za članove ekspertskog tima (komisije) na temu: Izrada instrumenata za evaluaciju. Radionicu su vodili rukovodilac PJ Banja Luka Slavica Ivošević i Dušan Sarajlić.


11.06.2012. PETA KONFERENCIJA ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE

 

U Budvi - Miločer, 4.- 5. 06. 2012. godine, održana je peta dvodnevna Konferencija mreže VET institucija zemalja Jugoistočne Evrope.
Domaćin je bila Crna Gora a tema je bila razmjena iskustava o saradnji VET sektora sa društvenim partnerima u zemljama Jugoistočne Evrope.
Na konferenciji je birana i zemlja koja će u narednih godinu dana predsjedavati VET mrežom. Jednoglasno je izabrana Makedonija.

01.06.2012. Studijska posjeta u Dansku

 

U okviru studijske posjete Danskoj, zaposleni Odjeljenja za srednje stručno obrazovanje i obuku Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH i osoblje EU VET4 projekta iz BiH su posjetili centar za srednje stručno obrazovanje i obuku (AARHUS TECH International) u Danskoj. Posjeta je realizovana u periodu od 20.05 do 25.05. 2012. godine.

Cilj posjete:

 

 


da se zaposleni Odjeljenja za srednje stručno obrazovanje i obuku Agencije i članovi EU VET4 tima upoznaju sa funkcionisanjem sistema srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u Danskoj.
Najznačajnije institucije koje su posjećene su:
Koledž AARHUS TECH International,
Green Academy Aarhus,
Poljoprivredni odjel Breballegard,
Cenatr za obuku za automobilsku industriju.
Studijska posjeta je omogućila da se upozna veoma efikasan obrazovni sistem srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u Danskoj. Učesnici su imali priliku da vide moderan pristup organizovanja i realizacije nastave, posebno praktične nastave, odnos nastavnika i polaznika obuke, međusobnu isprepletenost i jaku spregu praktičnog i teorijskog dijela obrazovanja kao i visoku tehnološku opremljenost radionica učilima i sredstvima za rad.


26.04.2012. Konferencija: Reforma nastavnih planova i programa u srednjem stručnom obrazovanju i obuci u BiH:

- Pregled napretka u okviru Torino Procesa -

 

U organizaciji ETF, evropske agencije za razvoj obrazovanja, i Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, 26.04 2012, organizovana je u Banjaluci konferencija „Reforma nastavnih planova i programa u srednjem stručnom obrazovanju i obuci u BiH: Pregled napretka u okviru Torino Procesa“.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici obrazovnih vlasti, socijalnih i društvenih partnera i predstavnici više projekata iz oblasti VET u BiH. Konferenciju su vodile Margareta Nikolovska ETF Contry Managerica i Slavica Ivošević, zamjenica direktora i rukovodilac Odjeljenja za srednje stručno obrazovanje i obuku.

Elido Bandelj, direktor VET centra u Sloveniji, i Egon Pipan, direktor školskog centra iz Nove Gorice, prezentovali su učesnicima iskustva iz Slovenije.

Kroz niz prezentacija, rada grupa i panel diskusije razmatran je rad škola i napredak u primjeni modularnih NPP u stručnom obrazovanju i obuci, način na koji različite državne, entitetske i kantonalne institucije napreduju u reformi NPP, ključni problemi u skladu sa perspektivom EU integracija, te uloga socijalnih partnera i NVO u tom procesu.

 

 

Detaljnije informacije o konferenciji možete pronaći u sledećem izvještaju:

Zapisnik sa konferencije.pdf

 

23.04.2012. Izrada standarda zanimanja - revizija NPP - VII seminar

................................................................................................................................

U organizacijii EU VET 4 projekta, uz saradnju sa VET odjelom Agencije za POiS obrazovanje, u Sarajevu od 17 .04. do 20.04. 2012. god, održan VII seminar u okviru kontinuiranih aktivnosti na izradi standarda zanimanja za porodicu Poljoprivreda i prerada hrane.

Na osnovu urađenih standarda zanimanja, započeo je rad na reviziji NPP u porodici Poljoprivreda i prerada hrane. Učestvovali su: profesori SS škola, predstavnici privrednih komora i asocijacija poslodavaca, predstavnici ministarstava obrazovanja i pedagoških zavoda, Ministarstvo civilnih poslova, VEt odjel i osoblje EU VEt4 projekta. Seminar su vodili 4 međunarodna eksperta a rad su koordinirali članovi UE VEt projekta, mentori i predstavnici VET odjela.

 

19.03.2012. Izrada standarda zanimanja - VI A seminar

................................................................................................................................

U organizacijii EU VET 4 projekta i VET odjela Agencije za POiS obrazovanje, u Sarajevu od 12 .03. do 15.03., održan seminar- Izrada standarda zanimanja za porodicu Poljoprivreda i prerada hrane uz učešće svih nosioca planiranih aktivnosti (profesori SS škola, predstavnici privrednih komora i asocijacija poslodavaca, predstavnici ministarstava obrazovanja i pedagoških zavoda, Ministarstvo civilnih poslova, VEt odjel i EU VEt4 projekat). Seminar su vodili međunarodni eksperti a rad su koordinirali članovi UE VEt projekta, mentori i predstavnici VET odjela.

Po usvojenoj metodologiji analize upitnika privrednih subjekata provedene su aktivnosti definisanja sveobuhvatnih kompetencija i razvrstavanja evidentiranih zadataka na znanja, vještine i stavove, za svako zanimanje iz porodice Poljoprivreda i prerada hrane.

 

09.03.2012. Certifikovanje neformoalno stečenih kompetencija - GIZ

................................................................................................................................

U organizacijii GIZ projekta, u Sarajevu od 06.03. do 08.03., uz učešće predstavnika VET odjela održan drugi seminar/radionica- Certifikovanje neformalno stečenih kompetencija.
Na seminaru je nastavljen rad na razvoju pasoša profila koji će nakon završetka razvoja biti implementiran kao BiH instrument za procjenu neformalno stečenih kompetencija.

 

01.03.2012. Izrada standarda zanimanja - VI seminar

................................................................................................................................

U organizacijii EU VET 4 projekta i VET odjela Agencije, u Sarajevu od 27.02. do 29.02., održan seminar- Izrada smjernica za postavljanje standarda zanimanja i izvršena obuka ključnih aktera (VET odjela i predstavnika pedagoških zavoda).

Predstavljane su i objašnjene metode analize popunjenih upitnika pri anketiranju predstavnika privrednih subjekata sa posebnim osvrtom na proces prevođenja aktivnosti u sveobuhvatne kompetencije i razvrstavanja evidentiranih zadataka na znanja, vještine i stavove.

 

21.12.2011. Razvoj Zajedničkog jezgra u SSO u BiH - Radionica

.................................................................................................................................................................

U organizacijii EU VET 4 projekta i VET odjela Agencije, u Sarajevu 20.12. 2012, održana radionica o pristupu i metedologiji razvoja "zajedničkog jezgra" u srednjem stručnom obrazovanju u BiH.

Učestvovali su predstavnici Agencije za POiS obrazovanje, Ministarstva civilnih poslova/sektora obrazovanja i predstavnici EU VET4 projekta.

Diskutovano je o trenutnom stanju i postojećim zakonskim rješenjima u ovoj oblasti. Razmotrene su i procjenjene mogućnosti, definisani principi i polazne smjernice za metodologiju razvoja zajedničkog jezgra u SSO u BiH.

_____________________________________________________________________________________________

28.11.2011. Razvijanje Kulture Kvaliteta na nivou VET provajdera- Konferencija u Beču

.................................................................................................................................................................

U organizaciji ERI SEE i KulturKontakt Austria, u Beču je 24. i 25.11.2011.god, organizovana konferencija " Developing a Quality Culture at VET Providers Level".

Na konferenciji su izmjenjena iskustva o procesima uspostave održivog sistema i kulture kvaliteta na nivou VET provajdera. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa primjerima dobre prakse, prioritetima, procesima, izazovima i procedurama razvoja.

Diskutovano je o razvoju Compendiuma primjera dobrih praksi u VET-u zemalja učesnica i primjera koji će biti uključeni. U okviru radnih grupa konferencije predstavnici VET odjela Agencije za POiS BiH su predstavili primjer dobre prakse iz BiH.

____________________________________________________________________________________

27.10.2011. Vet reforme u perspektivi cjeloživotnog učenja u BiH - Konferencija
....................................................................................................................................................
U organizaciji ETF projekta i VET odjela Agencije, u Tesliću 26.10.2011.god, organizovana konferencija " Vet reforme u perspektivi cjeloživotnog učenja: Kakav je ulog?". Konferencija je organizovana kao forum na kojem su ključni akteri iz BiH analizirali dosadašnja dostignuća u VET sistemu, razgovarali o izazovima, mogućnostima i perspektivi cjeloživotnog učenja U BiH imajući u vidu kretanja u širem evropskom okviru i međunarodnu scenu.
Na osnovu izlaganja ključnih aktera iz BiH, ETF-a i međunarodnih eksperata, učesnici su razgovarali o različitim dostignućima i primjerima dobre prakse a zatim su kroz rad u grupama napravili sažetak koraka koji su značajni za provođenje reforme.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici Ministarstva CP, ministarstava obrazovanja entiteta i kantona i Distrikta Brčko, Odjeljenja za srednje stručno obrazovanje Agencije za POiS, Zavoda za obrazovanje odraslih RS, Asocijacije direktora srednjih stručnih škola, predstavnici ministarstava za rad, zavoda za zapošljavanje, udruženja poslodavaca, sindikata, pedagoških zavoda, nevladinih organizacija koje pružaju obuku odraslih i dr.
____________________________________________________________________________________

13.10.2011. Izrada standarda zanimanja - V seminar
.
U organizacijii EU VET 4 projekta i VET odjela Agencije, u Sarajevu od 10.10. do 12.10, održan seminar- obuka ključnih aktera (profesora srednjih stručnih škola iz cijele BiH i predstavnika pedagoških zavoda) za provođenje istraživanja tržišta rada i privrede.
Predstavljane su i objašnjene metode i instrumenti za provođenje istraživanja sa posebnim osvrtom na proces anketiranja i vođenja intervjua predstavnika privrednih subjekata.
_____________________________________________________________________________________
29.09.2011. Posjeta pomoćnika ministra CP VET odjelu
.
VET odjel Agencije za POiS obrazovanje je posjetila i održala radni sastanak gospođa Esma Hadžagić, pomoćnik ministra u MInistarstvu civilnih poslova -sektor obrazovanja.

27.09.2011. Ocjena trenutnog stanja u VET sektoru u BiH - jednodnevni seminar
.
U Sarajevu, 27.09. 2011. god., u organizaciji EU VET 4 projekta organizovan seminar-radionica na kojoj su pregledani i proanalizirani podaci kojie su prikupljali mentori za pojedina područja. Na seminaru su učestvovali mentori, osoblje projekta i 2 predstavnika Agencije.

11.07.2011. Strateško planiranje - III seminar
.
U Neumu, od 06.07 do 08.07. 2011. god., u organizaciji Agencije za POiS, uz podršku više donatorskih projekata, održan III seminar o Strateškom planiranju. Učestvovali su svi državni službenici Agencije za POiS obrazovanje a radionice su vodili eksperti iz oblasti Strateškog planiranja.

15.06.2011. Izrada standarda zanimanja - IV seminar
.
U organizacijii EU VET 4 projekta i VET odjela Agencije, u Sarajevu od 15.06. do 16.06, predstavnici VET odjela održali seminar- obuku ključnih aktera i mentora za provođenje istraživanja tržišta rada i privrede.
Predstavljane su i objašnjene metode i instrumenti za provođenje istraživanja sa posebnim osvrtom na proces anketiranja i vođenja intervjua predstavnika privrednih subjekata.

13.06.2011. Izrada standarda zanimanja - III seminar
.
U organizaciji EU VET 4 projekta, uz učešće predstavnika VET odjela Agencije i mentora, u Sarajevu od 13.06. do 14.06 održan seminar na kome su predstavljene tehnike i instrumenti za izradu standarda zanimanja.
.
28.05.2011. Izrada standarda zanimanja
.
U okviru zajedničkih aktivnosti EU VET 4 projekta i VET odjela Agencije, od 23.05. do 26.05 održan seminar: Metodologija izrade standarda zanimanja.
Pored zaposlenih VET odjela, prisustvovali su i predstavnici Ministarstva civilnih poslova, pedagoških zavoda i srednjih škola.
.

10.04.2011. Sastanak savjetodavne radne grupe EU VET 4
.
U Sarajevu, 05 i 06 maja, održan prvi seminar SRG uz učešće predstavnika VET odjela.

05.04.2011. Sastanak stručnog kolegija PJ Banja Luka
Na sastanku stručnog kolegija održanog 05.04.2011. god. razmatrene aktivnosti:

1. Izrade Adresara za oblast VET-a u BiH

2. Analize nomenklature - trenutnog stanja po školama, porodicama i zanimanjima

3. Realizacije započete evaluacije 5 porodica zanimanja u RS i mogućnosti proširenja ovih aktivnosti na FBiH

Preselenje u nove prostorije
Obavještavamo, saradničke institucije i ostale zainteresovane za rad PJ Banja Luka da se od 01.01. 2011. god nalazimo na novoj adresi:

Agencija za POiS obrazovanje BiH

PJ za srednje stručno obrazovanje, Banja Luka,

Brace Potkonjaka 2, 78000 Banja Luka

(tel: 051 430 710, fax: 051 430 711)

 

 

 

probni poziv

https://forms.gle/kGapU1VfTo2PDegTA  

New layer...